Naslov
Album srpskih groblja i grobova sa Solunskog fronta, 70 snimaka
Format
PDF
Kategorija
Istorija
Album groblja i grobova. 70 snimaka srpskih groblja sa Solunskog fronta. Priredio Jov. M. Sretenović, potpukovnik u penziji. Objavljena je u Beogradu 1921. godine u vrlo malom tiražu.

Video prikaz ove knjige sa komentarima možete pogledati na sledećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=dhTuPRKeJsA
Download
DA
Oceni
Podeli