Katalog retkih knjiga : K

Katalog retkih srpskih knjiga 1638-1941, slovo “K”. Katalog je isključivo informativnog karaktera, naslovi navedeni u njemu nisu namenjeni prodaji. Knjige koje imamo u ponudi možete pregledati u odeljku Knjižara.

Kazneni postupak za Bosnu i Hercegovinu s odnosnim zakonima, naredbama i naputcima. Sarajevo, 1891. Str. 137

Kaznitelnij zakonik za knjažestvo Srbiju. Beograd, 1860. Str. 168

Kaznitelnij zakonik za knjažestvo Srbiju. Novo izd. Beograd, 1864. Str. 195

Kakvu državu hoćemo. izd. Kluba studenata Republikanaca. Beograd, 1921. Str. 28

KALAJ BENJAMIN

 • Istorija srpskog naroda. Prev. Gavrilo Vitković. Beograd, 1882. Str. 22+149

 • Rusija na istoku. N. Sad, 1885. Str. 114

KANIC FELIKS

 • Vizantiski spomenici po Srbiji. Prev. Aleksandar Sandić. Beč, 1862. Str. 29

Kanonska odbrana pravoslavne cekve u Srbiji. Beograd, 1881. Str. 3+51

KAPER SIGFRID

 • Srpski pokret u Južnoj Ugarskoj. Prev. Svetozar J. Zdravković. Knj. I-II. Beograd, 1870-9. Str. 158, 111

KAPETANOVIĆ MEHMEDBEG LJUBUŠAK

 • Narodno blago skupio po Bosni. Hercegovini i susednim krajevima Sarajevo, 1887. Str. 459

 • Narodno blago. Sv. I. Turske, arapske i persiske poslovice i mudre rečenice. U Sarajevu o ramazanskom bairamu 1313 (1896.). Sarajevo, 1896. Str. 8+357

KARANO-TVRTKOVIĆ PAVLE

 • Srpski spomenici, ili stare rusovulje, diplome, povelje i snošenija bosanski, srpski, hercegovanjki, dalmatinski, dubrovački kraljeva, careva, despota, knezova, vojvoda i vlastelina. Beograd, 1840. Str. 336

KARAPANDŽIĆ DUŠAN

 • Rečnik latinsko-srpski. Beograd, 1929. Str. 567

KARADŽIĆ STEFANOVIĆ VUK

 • Vukov odgovor na laži i opadanje u Srpskom ulaku. Beč, 1844. Str. 38

 • Vukov odgovor na Utuk G. M. Svetića. Beč, 1843. Str. 32

 • Vukova prepiska. Knj. I-VI. Beograd, 1907-13

 • Gramatički i polemički spisi. Knj. I-III. (pet svezaka) Beograd, 1894-6

 • Dodatak k Senktpeterburskim sravniteljnim rječnicima… Beč, 1822. Str. 54

 • Život i običaji naroda srpskoga. Beč, 1867. Str. 356

 • Žitije Đorđija Arsenijevića Emanuela. Budim, 1827. Str. 110

 • Kovčežić za istoriju i običaje Srba sva tri zakona. I. Beč, 1849. Str. 154

 • Luke Milovanova opit nastavlenja k Srbskoj sličnorečnosti i slogomjerju ili prosodii. Beč, 1833. Str. 136

 • Miloš Obrenović knjaz Serbije ili građa za Srpsku istoriju našeg vremena. Budim, 1828. Str. 203

 • Ogledi svetoga pisma na Srpskom jeziku. (Belika retkost.) Lipisk, 1824. Str. 25

 • Odgovori na sitnice jezikoslovne G. J. Hadžića – M. Savića. Beč, 1839. Str. 19

 • Pismenica Srpskoga jezika po govoru prostoga naroda (Belika retkost. Video sam dva primerka za 40 god..). Vienna, 1814. Str. 9+106

 • Pravitelstvujući sovjet Srbski za vremena Kara-Đorđijeva ili otimanje ondašnjijeh velikaša oko vlasti. Beč, 1860. Str. 3+178

 • Primjeri Srpsko-Slavenskog jezika (1 lis. sa 9 slika) Beč, 1857. Str. 78

 • Skupljeni istoriski i etnografski spisi. B.m., 1898. Str. 366+14

 • Save Tekalije pisma Platonu Atanackoviću… Beč, 1845. Str. 95

 • Mala prostonarodna Slaveno-Srpska pesnarica. Sa slikom Srpska moma. (Prva i najređa Vukova knjiga) Vienna, 1814. Str. 120

 • Narodna srpska pesnarica. Čest vtora. Vienna, 1815

 • Srpske narodne pjesme. Knj. I. Lajpcig, 1824. Str. 62+316

 • Srpske narodne pjesme. Knj. II. Lajpcig, 1823. Str. 3+305

 • Srpske narodne pjesme. Knj. III. Lajpcig, 1823. Str. 399

 • Srpske narodne pjesme. Knj. IV. Beč, B.g.. Str. 64+368

 • Srpske narodne pjesme. Knj. I. II. izd. Beč, 1841. Str. 16+640

 • Srpske narodne pjesme. Knj. II. II. izd. Beč, 1845. Str. 670

 • Srpske narodne pjesme. Knj. II. II. Bečko izd. Beč, 1875. Str. 6+643

 • Srpske narodne pjesme. Knj. III. II. izd. Beč, 1846.Str. 592

 • Srpske narodne pjesme. Knj. IV. II. izd. Beč, 1862.Str. 545

 • Srpske narodne pjesme. Knj. V. Beč, 1865. Str. 559

 • Srpske narodne pjesme iz Hercegovine. (Ženske) Beč, 1866. Str. 16+359

 • Srpske narodne pjesme. Knj. I-IX. Prvo izd. Drž. štamparija. (originalni povez sa guslarem) Beograd, 1891-1902.

 • Srpske narodne pjesme. Knj. I-IX. Drugo izd. Drž. štamparija. Beograd, 1929-36

 • Srpske narodne poslovice i druge različite, kao i one u običaj uzete riječi. (Vrlo retko.) Cetinje, 1836. Str. 22+362

 • Srpske narodne poslovice. Beč, 1849. Str. 53+388

 • Srpske narodne poslovice. Beograd, 1900. Str. 15+496

 • Srpske narodne pripovetke. Beč, 1821. Str. 48

 • Srpske narodne pripovetke. II.izd. Beč, 1853. Str.12+263

 • Srpske narodne pripovetke. III. izd. Beč, 1870. Str. 14+352

 • Srpske narodne pripovetke i zagonetke. Beograd, 1897

 • Srpski rječnik istolkovan njemačkim i latinskim riječima. Beč, 1818. Str. 71+928

 • Srpski rječnik. II. izd. Beč, 1852. Str. 862

KARADŽIĆ O. JEREMIJA

 • Knićanka Beograd, 1852. Str. 119

 • Pjesma srpskim liberalcima i Ercegovačko-Bosanskim junacima. Život ili smrt. Beograd, 1876. Str. 20

 • Smrt ili pravda. Bombardovanje Beograda u 12 pesama. Beograd, B.g.. Str. 112+27

 • Crnogorska vila…. Zemun, 1853. Str. 31

KARIĆ VLADIMIR

KASAPOVIĆ JOSIF

 • Ministarska odgovornost u srpskom javnom pravu. Beograd, 1911. Str. 219

KASTEKS R.

 • More protiv kopna. Knj. I-II. Beograd, 1939-40. Str. 320, 400

KASTELAR EMILIO

 • Monarhija ili republika? izd. Republikanske omladine. Beograd, 1927. Str. 30

 • Republikanski katehizis. Beograd, 1909. Str. 16

Katalog Srpske Narodne Biblioteke u Beogradu:

 • Knjiga I. Književnost srpska. Beograd, 1894. Str. 895

 • Knjiga II. Inostrana književnost. Beograd, 1880. Str. 499

 • Knjiga III. Deo I. Književnost srpska i hrvatska. Beograd, 1886. Str. 492

 • Knjiga III. Deo II. Slovenska književnost. Beograd, 1902. Str. 446

 • Knjiga IV. Inostrana književnost. Beograd, 1880. Str. 592

 • Knjiga V. Rukopisi i stare štampane knjige. Sastavio Ljuba Stojanović. Beograd, 1903. Str. 16+445

KAĆANSKI STEVAN VLADISLAV

 • Skupljene pesme, sa slikom i posvetom Kaćanskog. N. Sad, 1879. Str. 177

KAČIĆ-MIOŠIĆ ANDRIJA

 • Đorđe Kastriotić… Beograd, 1849. Str. 46

 • Srpsko-narodne viteške pjesme. Knj. I-II. N. Sad, 1849-50. Str. 256, 245

 • Srpske narodne junačke pesme. Beograd, 1869. Str. 128

KAŠANIN MILAN

 • Bela crkva Karanska, njena istorija, arhitektura i živopis. Beograd, 1928. Str. 107

KAŠIKOVIĆ NIKOLA

 • Narodno blago. Knj. I-II. Sarajevo, 1927. Str. 14+240, 255

KENGELAC PAVLE

 • Vsemirnogo Sbitijaslovija čast I. Budim, 1821. Str. 329

 • Estestvoslovije. Budim, 1811. Str. 295

KIRILOVIĆ DIMITRIJE

 • Srpski narodni sabori. Spisi Bečke drž. arhi. (1861-1894) Knj. I-II. N. Sad, 1937-8

KIĆOVIĆ MIRAŠ

 • Jovan Hadžić (Miloš Svetić). N. Sad, 1930. Str. 348+16

KLAIĆ VJEKOSLAV

 • Povjest Bosne do propasti kraljevstva. Zagreb, 1882. Str. 325

KNEŽEVIĆ ANTUN

 • Pad Bosne (1463). Senj, 1886. Str. 107

KNEŽEVIĆ BOŽIDAR

 • Zakon reda u istoriji. Beograd, 1920. Str. 22+171

 • Misli. II. izd. Beograd, 1914. Str. 156

 • Misli. III. izd. Beograd, 1925. Str. 156

 • Principi istorije. Knj. I-II. Str. 8+306, 7+384. Beograd, 1898-01

KNIĆANIN ANDRA

 • Ratni dnevnik. Knj. I-II. Beograd, 1880

 • Fruška gora. Putnička pisma o školskom raspustu god. 1882. Beograd, 1882. Str. 120

Knjiga o Balkanu. Knj. I-II. Str. 16+448, 4+348. Beograd, 1936-7 (retke kao komplet i perfektno očuvane)

Knjižica za članove Srpske narodne stranke. N. Sad, 1907. Str. 46

 

KOVAČEVIĆ BOŽIDAR

 • Antologija ljubavne lirike. Beograd, 1926. Str. 144

 • Prvi ustanak, prema kazivanju savremenika. Beograd, 1940. Str. 13+208

KOVAČEVIĆ GAVRILO

 • Pesn o slučajnom vozmučenii v Srbii… Budim, 1804. Str. 55

 • Pesn o slučajnom vozmučenii v Srbii… II. izd. Budim, 1806. Str. 60

 • Pesma o slučainoj buni Srba protiv Daija… Beograd, 1832. Str. 76

 • Pesma o slučainoj buni Srba protiv Daija… II. izd. Beograd, 1844. Str. 54

 • Stihi o povedenii … Budim, 1805. Str. 112

 • Stihi o povedenii … Ponovljeno izd. 1810, 1834, 1843, 1856, 1857. Budim, B.g.

 • Stihi o povedeniu i namereniu serbskogo kneza velikogo kneza Lazara … V. izd. Budim, 1835. Str. 112

KOVAČEVIĆ Đ. JOVAN

 • O ponosnoj Bosni i kršnoj Hercegovini. Beograd, 1898. Str. 32

KOVAČEVIĆ LJUBOMIR

 • I opet Kralj Vukašin nije ubio Cara Uroša. Beograd, 1884. Str. 74

 • I po treći put: Kralj Vukašin nije ubio Cara Uroša. Beograd, 1866. Str. 24

 • Koje je godine umro Stefan Nemanja. Beograd, 1878. Str. 16

 • Nekoliko pitanja o Stefanu Nemanji… Prilog kritici izvora za srpsku istoriju XII veka. Beograd, 1888. Str. 106

 • Srbi u Hrvatskoj i veleizdajnički parnica. Beograd, 1909. Str. 76

 • i Pera Đorđević: Boj na kosovu god. 1389. u narodnim pesmama. Beograd, 1889. Str. 227

KOVAČEVIĆ TOMA

 • Opis Bosne i Hercegovine. Beograd, 1865. Str. 106

 • Opis Bosne i Hercegovine. II. izd. Beograd, 1879. Str. 9+130

KOVAČIĆ RISTO

 • Život i rad Vuka Stefanovića Karađića. (iz “Slovinca”) Dubrovnik, 1881. Str. 291

 • Prilozi za povjesnicu Boke Kotorske. Dubrovnik, 1878. Str. 68

KOLJEVIĆ VASO

 • Bugarsko-tatarska razbojništva, pustošenje, silovanje u ratu našem 1885. Niš, 1886. Str. 63

KOMARČIĆ LAZA

 • Dva amaneta. Beograd, 1893. Str. 160

 • Jedan razoren um. Beograd, 1893. Str. 233+15

 • Jedna ugašena zvezda. Beograd, 1902. Str. 16+227

 • Jedna ugašena zvezda. II. izd. Beograd, 1907. Str. 214

 • Mučenici za slobodu. Roman iz narodnog života Bosne i Hercegovine. Beograd, 1907. Str. 376

 • Preci i potomci. Istoriske slike iz postanka današnje Srbije. Beograd, 1901. Str. 234

 • Prosioci. Beograd, 1905. Str. 144

KOLUNDŽIĆ TEODOR

 • Pisma razni radovi. Zemun, 1853. Str. 202

Koran –  Preveo Mićo Ljubibratić. Beograd, 1895. Str. 476

KORAĆ VLADIMIR

 • O reformama zanatlijske i industrijske radinosti u Srbiji. Beograd, 1890. Str. 82

KOSIER LJUBOMIR

 • Bosna i Hercegovina. Ekonomski fragmenti i konture. Zagreb, B.g.. Str. 14+494

 • Jevreji u Jugoslaviji i Bugarskoj. Zagreb, 1930. Str. 406

 • Jugoslovenska emigracija u Americi. Zagreb, B.g.

 • Srbi, Hrvati i Slovenci u Americi. Beograd, 1926. Str. 14+510

KOSTIĆ Đ. AL.

 • Bračni problemi. Beograd, 1938. Str. 217

 • Moj lekar. Ilustr. Beograd, 1940. Str. 547

 • Polni život čoveka. IV. izd. Beograd, 1938. Str. 450

KOSTIĆ DRAGAN

 • O Gorskom Vijencu. Krf, 1918. Str. 49

 • Tumačenje druge knjige srpskih narodnih pjesama Vuka S. Karadžića Beograd, 1938. Str. 169

KOSTIĆ KOSTA

 • Stara srpska trgovina i industrija. Beograd, 1904. Str. 282

 • Trgovački centri i drumovi po srpskoj zemlji u srednjem i novom veku. Beograd, 1899. Str. 456

KOSTIĆ LAZA

 • Maksim Crnojević. N. Sad, 1866. Str. 123

 • Maksim Crnojević. Novo izd. N. Sad, 1887. Str. 112

 • O Jovanu Jovanoviću Zmaju. Sombor, 1902. Str. 453

 • Osnovi lepote u svetu s obzirom na srpske narodne pjesme. N. Sad, 1880. Str. 144

 • Osnovno načelo. Kritički uvod u opštu filozofiju. N. Sad, 1884. Str. 91

 • Pera Segedinac. Beograd, 1882. Str. 164

 • Pera Segedinac. Novo izd. N. Sad, 1887. Str. 136

 • Pesme. (Knjige Matice Srpske br. 27-28.) N. Sad, 1909 (ekstremno retka verzija većeg formata na posebnom papiru)

 • Romeo i Julija. N. Sad, 1866. Str. 41

KOSTIĆ MILAN

 • Škole u Crnoj Gori od najstarijih vremena do današnjeg doba. Pančevo, 1876. Str. 233

KOTUROVIĆ STEVAN

 • Rečnik mesta u Kraljevini Srbiji po službenim podatcima. Beograd, 1892. Str. 483

 • Statistički pregled samoubistava u Srbiji od 1845 do 1884. Beograd, 1889. Str. 178

KOCEBU AUGUST

 • Opadnica. Budim, 1840. Str. 170

 • Čovekomrzost i kajanje.. Prev. Lazo Zuban. Beograd, 1884. Str. 163

KOČIĆ PETAR

 • Jazavac pred sudom. Beograd, 1908. Str. 22

 • Jauci sa zmijanja. Zemun, 1910. Str. 83

 • S planine i ispod planine. Knj. I-III. Beograd, 1902-5

 • Sudanija. Sarajevo, 1911. Str. 107

KOŠUTIĆ RADOVAN

 • O tonskoj metrici u novoj srpskoj poeziji. Beograd, 1941. Str. 12+294

 • Pisma iz Petrograda. Beograd, 1895. Str. 255+14

 • Primeri književnog jezika poljskog. Rečnik. Knj. I-III. Beograd, 1901. Str. 219, 226

KRAJINOVIĆ PERA

 • Srpska crkva na Lici od prvog joj pojava do Krušedolskog sabora 1400-1708. Zagreb, 1892. Str. 48

KRALJEVIĆ VENEDIK

 • Prepiska o uniji sa austriskim pravitelstvom. Beograd, 1863. Str. 98

KRAPOTKIN PETAR

 • Omladini. Beograd, 1911

KRASIĆ VLADIMIR

 • Manastir Lepavina. (Iz Letopisa Matice Srpske 1889.) N. Sad, 1889. Str. 82

 • Opis manastira Orahovice. (Iz Letopisa Matice Srpske knj. 143.) N. Sad, 1885. Str. 30

KRAUS ALFRED

 • Uzroci našeg poraza. Uspomene i rasuđivanje iz svetskog rata. Prev. Čedomir Jančić. Beograd, 1938. Str. 352

KREŠEVLJAKOVIĆ HAMDIJA

 • Sarajevo u doba okupacije Bosne 1878. Sarajevo, 1937. Str. 127

KRINOVSKI GEDEON

 • Slovo o grešnom čeloveku, preveo Jovan Rajić, Venecija 1764, str. 20

KRIŽANIĆ PJER

 • Kuku Todore. Karikature. Beograd, 1927. Str. 144

Kritičeski izposlovano osvetleni najnovi priključenija Srbije. Beograd, 1841. Str. 48

KRSTIĆ DIMITRIJE

 • Spomen drevnosti fruškogorskih Manastirej napose Manastira Krušedol. N. Sad, 1840. Str. 16

KRSTIĆ NIKOLA

 • Istorija Srpskog naroda. Knj. I-II. Beograd, 1863-4

 • Kratka istorija Srpskog naroda. Beograd, 1860

 • Obrazci iz Obšte istorije. N. Sad, 1860. Str. 9+374

KRUSELNICKI FR.

 • Građanski postupak za Bosnu i Hercegovinu. Mostar, 1903. Str. 512+11

KUJUNDŽIĆ MILAN ABERDAR

 • Kratki pregled harmonije u svetu. Knj. I. Srce ili nauka o sećanju. Knj. II. Nauka o svesti. Beograd, 1872. Str. 41+364

 • Pesme. Prvi i drugi jek… Beograd, 1870

 • Prvi jek. Beograd, 1868. Str. 136

 • Drugi jek. Beograd, 1870. Str. 140

KUJUNDŽIĆ LJUBOMIR

 • Srpsko-arnautski rečnik. Beograd, 1902. Str. 8+138

KUKULJEVIĆ S. IVAN

 • Slovnik umjetnikah jugoslovenskih. Zagreb, 1858. Str. 432

KUKIĆ NIKOLA

 • Osvetnici. Pripoovetke s ličko-bosanske međe. Zemun, 1905. Str. 158

 • Unija u Pogancu ili pobjeda Pravoslavlja. Prilog k istoriji Srpske Crkve u varaždinskom đeneralatu. N. Sad, 1900. Str. 54

KULANŽ FISTEL DE

 • Država starog veka. Prev. s franc. A. Prokić i Živko M. Milosavljević. Beograd, 1895. Str. 9+503

KULAKOVSKI PLATON

 • Lukijan Mušicki, crtice iz nove srpske književnosti. Prev. Đorđe S. Đorđević. Beograd, 1890. Str. 71

KULJBAKIN STJEPAN

 • Staroslovenska gramatika. Beograd, 1930. Str. 167

 • Staroslovenska čitanka. Beograd, 1932. Str. 68

KUNIBERT BARTOLOMEO

 • Srpski ustanak i prva vladavina Miloša Obrenovića. Prev. Milenko Vesnić. Beograd, 1901. Str. 29+739 (retka samo u originalnom povezu perfektno očuvana)