Đorđe M. Stanojević: Knjiga o Tesli. Nikola Tesla i njegova otkrića. Prvo izdanje iz 1894.

 Đorđe M. Stanojević: Knjiga o Tesli. Nikola Tesla i njegova otkrića. Prvo izdanje iz 1894.


⚡ Slike možete preuzeti u jpg formatu u tri veličine + original ili preuzmite veb stranu u PDF-u. Pojedine slike su dostupne i kao štampani poster A3 formata

Licenca za upotrebu

✓ CC-BY-NC: Ovo delo možete koristiti i deliti pod sledećim uslovima: vizuelno naznačite da je sadržaj sa ovog veb sajta ili linkujte ka ovoj stranici ili veb sajtu. Zabranjena je upotreba bez dozvole u komercijalne svrhe.  ⇲ Licenca za upotrebu

JOŠ SLIKA IZ KATEGORIJE: Stare knjige