Jakov Čorbić (rođ. 1869. u selu Reci), radikal, poslanik i potpredsednik Narodne Skupštine Kraljevine Srbije

Jakov Čorbić (rođ. 1869. u selu Reci), radikal, poslanik i potpredsednik Narodne Skupštine Kraljevine Srbije
Licenca za upotrebu

✓ CC-BY-NC: Ovo delo možete koristiti i deliti pod sledećim uslovima...  ⇲ Licenca za upotrebu


Prijavite se na Vaš Nalog da bi objavili komentar