Dragoljub Joksimović, sudija prvostepenog suda iz Beograda (rođ. 1872), narodni poslanik 1898. i 1906. za okrug beogradski

Dragoljub Joksimović, sudija prvostepenog suda iz Beograda (rođ. 1872), narodni poslanik 1898. i 1906. za okrug beogradski
Licenca za upotrebu

✓ CC-BY-NC: Ovo delo možete koristiti i deliti pod sledećim uslovima...  ⇲ Licenca za upotrebu


Prijavite se na Vaš Nalog da bi objavili komentar