Aleksa Žujović, zemljodelac iz Nemenikuća, srez kosmajski (rođ. 1868. u Maloj Vrbici, Kosmaj) nosilac radikalne liste za okrug beogradski, poslanik 1903, 1906, 1908.

Aleksa Žujović, zemljodelac iz Nemenikuća, srez kosmajski (rođ. 1868. u Maloj Vrbici, Kosmaj) nosilac radikalne liste za okrug beogradski, poslanik 1903, 1906, 1908.
Licenca za upotrebu

✓ CC-BY-NC: Ovo delo možete koristiti i deliti pod sledećim uslovima...  ⇲ Licenca za upotrebu


Prijavite se na Vaš Nalog da bi objavili komentar