Kosta D. Glavinić (Beograd 1858-1939), profesor Velike škole, dekan i rektor. Inženjer, predsednik beogradske opštine i osnivač mnogih društava

Kosta D. Glavinić (Beograd 1858-1939), profesor Velike škole, dekan i rektor. Inženjer, predsednik beogradske opštine i osnivač mnogih društava
Licenca za upotrebu

✓ CC-BY-NC: Ovo delo možete koristiti i deliti pod sledećim uslovima...  ⇲ Licenca za upotrebu


Prijavite se na Vaš Nalog da bi objavili komentar