Vojna korespondencija Čed. Pešića, blagajnika Minist. finansija, sa Krfa na Solunski front, Kosti Kostiću potporučniku (18-X-1917)

Vojna korespondencija Čed. Pešića, blagajnika Minist. finansija, sa Krfa na Solunski front, Kosti Kostiću potporučniku (18-X-1917)
Oblast: Militarija
Artikal: 16014 : Tezina: 0.02 kg
Zalihe: 0 u zalihama
Izdavač: Rukopis
Opis: Original, pečat franc. vojne cenzure, Krf, 18. oktobar 1917, stanje vrlo dobro 4+, vidi slike

3 539 RSD

Dodaj na listu

Rukopis  je datiran sa Krf 18-X-1917 i potpisan je sa Čed. Pešić, blag. Č. Pešić bio je blagajnik Ministarstva finansija koje je nakon odlaska trupa na Solunski front, ostalo na Krfu da obavlja svoje poslove.Vojna karta adresirana je na Kostu Kostića, za Nikolu Šapinca. Nikola Šapinac bio je podnarednik-bogoslov sanitetskog odelenja koji je nakon Krfa i Solunskog fronta preminuo u francuskoj bolnici u Bizerti krajem 1917. godine.