Bibliofilski primerci

Retka inostrana izdanja

Numerisani primerak #26 od 60 sa...
Autor: Rade Drainac

129 800 RSD
Primerak sa posvetom autora, Beo...

8 850 RSD
1. izdanje, Beograd 1938, meki o...
Autor: Rade Drainac

11 799 RSD
1. izdanje, Beograd 1928, meki o...

29 499 RSD
1. srpsko izdanje, Beograd 1864,...

7 670 RSD
Knjige 1-2 povez. zajedno, tvrdi...

17 699 RSD
1. (III) izdanje **, Beograd 186...

12 979 RSD
Budim 1853, tvrdi nakn. polukožn...

16 519 RSD
Bibliofilski reprint izd. iz 178...

2 359 RSD