Majstor Ekhart (Meister Eckhart)

Majstor Ekhart (nem. Meister Eckhart; oko 1260–1328) srednjovekovni nemački filozof, dominikanski teolog i mistik.

Majstor Ekhart (Meister Eckhart) Knjige