Jovan Stejić

(Arad, 1803 — Beograd, 1853) bio je prvi Srbin svršeni doktor medicine, koji je iz Habzburške monarhije došao da radi u obnovljenu Srbiju. Zajedno sa dr Karlom Pacekom jedan je osnivača srpskog građanskog saniteta i 1831. izdavač prvog medicinskog spisa u Srbiji.

Jovan Stejić Knjige

1. izdanje, Budim 1831, tvrdi or...

0 RSD
Zabave za razum i srce knjiga IV...

0 RSD
4 knjige povez. zajedno, Pančevo...

4 956 RSD
Zabave za razum i srce knjiga V,...

17 699 RSD