Mihail Hristifor Ristić

(Bela Crkva, 1829 — 1897) bio je filozof i pravnik. Po obrazovanju je filozof jer je svršio studije filozofije na Liceju u Segedinu (1847/8), a isto tako i pravnik, budući da je studije prava završio u Pešti 1851. godine. Osam školskih godina (1853-1861) predavao je istoriju i filozofsku propedeutiku u sremsko karlovačkoj gimnaziji. U to doba objavio je i svoju Sistemu celokupne filosofije, u deset knjiga.

Mihail Hristifor Ristić Knjige