Bibliofilsko izdanje: Otac Nemanjin, istorijska rasprava o poreklu Stefana Nemanje - Dragutin N. Anastasijević

Bibliofilsko izdanje: Otac Nemanjin, istorijska rasprava o poreklu Stefana Nemanje - Dragutin N. Anastasijević
Artikal: 35333 : Tezina: 0.52 kg
Zalihe: 0 u zalihama
Opis: Numerisan i potpisan primerak, limitiran tiraž od 10 primeraka, Beograd 2023, tvrdi luks. polukožni povez, stanje: novo, str. 111, 1 orig. crtež u prilogu, ilustracije, 3 karte, 24cm, ćirilica, tiraž: 10

0 RSD

Dodaj na listu

Bibliofilsko izdanje

Ova knjiga štampana je u 110 primeraka od kojih su prvih deset povezani u umetnički polukožni povez, numerisani i potpisani od strane priređivača i knjigovesca. Svaki od 10 bibliofilskih primeraka sadrži prilog na predlistu, originalni crtež, portret Stefana Nemanje koji je za ovo izdanje izradio umetnik Daniel Mihajlović. Svaki crtež je unikatan, potpisan od strane umetnika i numerisan od 1 do 10. Knjiga je većeg formata (18x24 cm) u odnosu na redovno izdanje, i štampana je na kvalitetnijem kunstdruck papiru.

Redovno izdanje možete pogledati klikom ovde.


Iz predgovora

Srpska istorija i srpska istoriografija, uprkos velikom broju već objavljenih, proučenih i sistematizovanih istorijskih izvora i monografija srpskih i stranih autora, još uvek ima nedovoljno istraženih ili od svih istoričara prihvaćenih teorija, koje se, s vremena na vreme, ponovo probude,kako bi, ako ništa drugo, zagolicale maštu običnog čitaoca, ili uzburkale vodu ili duhove naune stručne javnosti. Jedno od takvih dela je rasprava Dragutina N. Anastasijevića, pod nazivom "Otac Nemanjin", koja je prvi put objavljena u Beogradu 1914. godine kao autorsko izdanje u štampariji „Dositije Obradović“.

Ponovno objavljivanje Anastasijevićeve rasprave "Otac Nemanjin" u godini 2023. pokazuje da je ta tema još uvek aktuelna, i da plamen želje za istinom nije zamro u našoj intelektualnoj i izdavačkoj javnosti.

S obzirom da je prvo izdanje ove rasprave iz 1914. godine odavno postalo antikvarna i raritetna vrednost za kolekcionare knjiga, kao i s obzirom na činjenicu da ga je skoro nemoguće naći u slobodnoj prodaji, osim u bibliotekama u našoj zemlji, ovo svojevrsno drugo, dopunjeno izdanje, može biti itekako dragoceno za sve ljubitelje srpske istorije. U vremenu kada je u naučnoj javnosti opšteprihvaćeno stanovište sa kojim Anastasijevićev stav nije u saglasnosti, utoliko je njegovo razmišljanje i trud sa kojim je ova rasprava pisana danas zanimljiviji i nadasve dobro došao.

O knjizi

Obnovljeno izdanje obogaćeno predgovorom, biografijom autora, ilustracijama i kartama. Ko je otac Stefana Nemanje? Zavida, Desa, Gradinja ili Tehomilj? Da li su Desa i Nemanja ista osoba? Da li je postojao jedan knez Miroslav ili dvojica sa istim imenom? Ova i mnoga druga pitanja, na koja i danas nemamo pouzdane odgovore, pokušao je da razreši i na njih da odgovore pisac ove knjige, prvi srpski vizantolog, Dragutin Anastasijević. Kritičan i prema sebi i prema drugima, okom sokolovim kome ništa ne promiče, analizira različite izvore i teorije, upoređuje ih i meri sa svojim zaključcima, dolazeći zbog toga često u sukob sa istoričarima s početka XX veka, zbog čega je za života ispaštao. Istorijska rasprava koju je 1913. godine Srpska kraljevska akademija odbila da štampa, o čemu autor piše u pogovoru, navodeći poimence ljude koji su omeli izdavanje ove knjige.

O autoru

Dragutin Anastasijević (Kragujevac, 30. jul 1877 - Beograd, 20. avgust 1950) bio je srpski klasični filolog, vizantolog, univerzitetski profesor i akademik. Bio je prvi vizantolog u Beogradu. Osnivač je seminara za vizantologiju u Beogradu. Od 1920. godine radio je kao profesor grčkog jezika i vizantijske kulture na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Bavio se istorijom Vizantije i vizantijsko-slovenskim odnosima, proučavao je postanak Samuilovog carstva i hronologiju ratova sa ruskim knezom Svjatoslavom, kao i pitanjima vizantijske diplomatije. U Enciklopediji Srba, Hrvata i Slovenaca (St. Stanojević, 1929), objavio je preko dve stotine priloga na temu Vizantije. Dosta se bavio i srpskom srednjovekovnom istorijom. Najviše je proučavao srpsko-vizantijske odnose, Svetu goru i manastir Hilandar. Detaljnija biografija Dragutina Anastasijevića štampana je u ovom obnovljenom izdanju.