Otac Nemanjin, istorijska rasprava o poreklu Stefana Nemanje - Dragutin N. Anastasijević

Otac Nemanjin, istorijska rasprava o poreklu Stefana Nemanje - Dragutin N. Anastasijević
Artikal: 34981 : Tezina: 0.3 kg
Zalihe: 17 u zalihama
Opis: Beograd 2023, meki povez: stanje: novo, str. 111, ilustracije i karte u prilogu, ćirilica, tiraž: 110, vidi opis i slike

999 RSD

Dodaj na listu

„Otac Nemanjin“ Dragutina N. Anastasijevića u novom ruhu po drugi put među Srbima

Ovo obnovljeno izdanje obogaćeno je predgovorom, biografijom autora, ilustracijama i kartama. Štampano u limitiranom tiražu od 110 primeraka, od kojih 100 u standardnoj opremi i 10 bibliofilskih primeraka u luksuznoj opremi. Prvih 10 primeraka ove knjige povezani su u umetnički polukožni povez, numerisani od 1-10 i potpisani od strane priređivača i knjigovesca. Svaki od 10 bibliofilskih primeraka sadrži kao prilog originalni crtež, portret Stefana Nemanje, koji je za ovo izdanje izradio Daniel Mihajlović. Bibliofilsko izdanje možete pogledati klikom ovde

O knjizi

Ko je otac Stefana Nemanje? Zavida, Desa, Gradinja ili Tehomilj? Da li su Desa i Nemanja ista osoba? Da li je postojao jedan knez Miroslav ili dvojica sa istim imenom? Ova i mnoga druga pitanja, na koja i danas nemamo pouzdane odgovore, pokušao je da razreši i na njih da odgovore pisac ove knjige, prvi srpski vizantolog, Dragutin Anastasijević. Kritičan i prema sebi i prema drugima, okom sokolovim kome ništa ne promiče, analizira različite izvore i teorije, upoređuje ih i meri sa svojim zaključcima, dolazeći zbog toga često u sukob sa istoričarima s početka XX veka, zbog čega je za života ispaštao. Istorijska rasprava koju je 1913. godine Srpska kraljevska akademija odbila da štampa, o čemu autor piše u pogovoru, navodeći poimence ljude koji su omeli izdavanje ove knjige.

Iz predgovora

Srpska istorija i srpska istoriografija, uprkos velikom broju već objavljenih, proučenih i sistematizovanih istorijskih izvora i monografija srpskih i stranih autora, još uvek ima nedovoljno istraženih ili od svih istoričara prihvaćenih teorija, koje se, s vremena na vreme, ponovo probude,kako bi, ako ništa drugo, zagolicale maštu običnog čitaoca, ili uzburkale vodu ili duhove naune stručne javnosti. Jedno od takvih dela je rasprava Dragutina N. Anastasijevića, pod nazivom "Otac Nemanjin", koja je prvi put objavljena u Beogradu 1914. godine kao autorsko izdanje u štampariji „Dositije Obradović“.

Ponovno objavljivanje Anastasijevićeve rasprave "Otac Nemanjin" u godini 2023. pokazuje da je ta tema još uvek aktuelna, i da plamen želje za istinom nije zamro u našoj intelektualnoj i izdavačkoj javnosti.

S obzirom da je prvo izdanje ove rasprave iz 1914. godine odavno postalo antikvarna i raritetna vrednost za kolekcionare knjiga, kao i s obzirom na činjenicu da ga je skoro nemoguće naći u slobodnoj prodaji, osim u bibliotekama u našoj zemlji, ovo svojevrsno drugo, dopunjeno izdanje, može biti itekako dragoceno za sve ljubitelje srpske istorije. U vremenu kada je u naučnoj javnosti opšteprihvaćeno stanovište sa kojim Anastasijevićev stav nije u saglasnosti, utoliko je njegovo razmišljanje i trud sa kojim je ova rasprava pisana danas zanimljiviji i nadasve dobro došao.

O autoru

Dragutin Anastasijević (Kragujevac, 30. jul 1877 - Beograd, 20. avgust 1950) bio je srpski klasični filolog, vizantolog, univerzitetski profesor i akademik. Bio je prvi vizantolog u Beogradu. Osnivač je seminara za vizantologiju u Beogradu. Od 1920. godine radio je kao profesor grčkog jezika i vizantijske kulture na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Bavio se istorijom Vizantije i vizantijsko-slovenskim odnosima, proučavao je postanak Samuilovog carstva i hronologiju ratova sa ruskim knezom Svjatoslavom, kao i pitanjima vizantijske diplomatije. U Enciklopediji Srba, Hrvata i Slovenaca (St. Stanojević, 1929), objavio je preko dve stotine priloga na temu Vizantije. Dosta se bavio i srpskom srednjovekovnom istorijom. Najviše je proučavao srpsko-vizantijske odnose, Svetu goru i manastir Hilandar. Detaljnija biografija Dragutina Anastasijevića štampana je u ovom obnovljenom izdanju.