Rane komedije Jovana Sterije Popovića - Nebojša Romčević

Rane komedije Jovana Sterije Popovića - Nebojša Romčević
Artikal: 35496 : Tezina: 0.58 kg
Zalihe: 1 u zalihama
Opis: Novi Sad 2004, meki povez, stanje skoro odlično, str. 296, ćirilica

699 RSD

Dodaj na listu

Rane komedije Jovana Sterije Popovića: Laža i paralaža, Pokondirena tikva, Tvdrica (Kir Janja)

Nebojša Romčević (Beograd, 1962) je dramski pisac, televizijski i filmski scenarista, profesor. Diplomirao je 1989. godine na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, na grupi za dramaturgiju. Magistrirao je 1994. i doktorirao 2001. na istom fakultetu, gde je zaposlen kao profesor na predmetima Istorija južnoslovenskog pozorišta i drame i Metode analize drame.

Tema doktorske disertacije Rane komedije Jovana Sterije Popovića (Laža i paralaža, Pokondirena tikva, Kir Janja), a naročito njena teorijska zasnovanost, teatrološko-analitički metodski pristup i ostvareni rezultati, opravdali su polaznu tezu Nebojše Romčevića: da, i pored mnogih ozbiljnih analiza i tačnih zapažanja književnih istoričara i teatrologa, Popovićeva dramaturška tehnika još nije bila dovoljno proučena. Zato se on, sa razlogom, u svojim analizama bavio odgonetanjem Popovićevog dramaturškog postupka, koristeći savremena teorijska i praktična saznanja naučnog područja teatrologije (najčešće njenu disciplinu-teorijsku dramaturgiju). Romčević je, u veoma suženom izboru, prihvatao poznata saznanja južnoslovenskih analitičara, te je svoja istraživanja u pretežnoj meri zasnovao na teorijskoj osnovi koju su postavili neki od poznatih svetskih teoretičara drame...