Sarat i Vipuli - Stevan Pešić

Sarat i Vipuli - Stevan Pešić
Artikal: 11329 : Tezina: 0.26 kg
Zalihe: 1 u zalihama
Izdavač: Prosveta
Opis: Beograd 1984, tvrdi povez, stanje odlicno, str. 170, cirilica

395 RSD

Dodaj na listu

Ovo je sa­ga o struk­tu­ri iden­ti­te­ta, o avan­tu­ri i pre­pli­ta­nju ele­me­na­ta i sa­zve­žđa ljud­skog bi­ća i Sve­ta, pro­sto­ra i vre­me­na, u ko­joj Pe­šić iz­ra­ža­va stra­snu lu­cid­nost, da­ju­ći is­po­ve­sti­ma i bur­nim pot­ko­žnim do­ga­đa­ji­ma di­men­zi­je i kar­di­nal­nost olu­ja i ka­ta­kli­zmi. Upr­kos po­vrat­ku iden­ti­te­ta u iskon­ske zna­ko­ve, spram svih be­le­ga o pre­de­sti­na­ci­ji bi­o­gra­fi­je, zem­no-ne­be­snoj igri i la­vi­rin­ti­ma, iz­me­đu Dru­go­sti i pri­seb­no­sti, zam­ki i ču­la, re­či i ti­ši­ne, or­ga­zma i smr­ti, lju­ba­vi i zlo­či­na, sti­da i pro­vi­đe­nja, pri­si­le i slo­bo­de, oda­no­sti i ne­is­pu­nje­nja, is­pi­sa­na je ova uz­bu­dlji­va pro­za...