Čupićeva zadužbina

Artiljerijski kaptan Nikola Čupić, prema preporuci lekara, lečio se od tuberkuloze u toploj klimi u Alžiru, gde je i umro u Oranu 1870. Dvadesetak dana pred smrt napisao je testament, kojim je 400 dukata ostavio rođacima i svojoj posluzi, a svoju kuću u Šapcu i 16. 000 dinara u zlatu nemenio osnivanju književnog fonda, poznatog kao Čupićeva zadužbina, koja je izdala mnoge knjige iz srpske istorije i geografije.

Knjige izdavača: Čupićeva zadužbina

1. izdanje, Beograd 1893, tvrdi...

0 RSD
Izdanja Cupiceve zaduzbine br. 7...

0 RSD
Izdanja Cupiceve zaduzbine, br....

0 RSD
Primerak sa posvetom autora, Beo...
Oblast: Istorija
Autor: Grupa autora

0 RSD
1. izdanje, Beograd 1893, tvrdi...
Oblast: Istorija

7 965 RSD
1. izdanje Beograd 1877, meki or...

0 RSD
Beograd 1894, tvrdi orig. povez,...
Oblast: Istorija
Autor: Grupa autora

2 713 RSD
1. izdanje prvog prevoda na srps...
Autor: Homer

10 619 RSD
Poseban otisak Čupićeve zadužbin...
Oblast: Istorija

0 RSD