Uslovi korišćenja | Politika privatnosti


Antikvarne knjige internet knjižara (Antikvarneknjige.com) je srpski veb sajt i podleže samo srpskim zakonima i nadležnostima, tako da za sada ovi Uslovi korišćenja ( i bilo koji drugi uslovi, politika poslovanja, politika privatnosti ili druge smernice koje Vam pružamo) su dostupni samo na srpskom jeziku.

1. Antikvarneknjige.com veb sajt

Dobrodošli na Antikvarneknjige.com ili na sestrinski domen Antikvarne-knjige.com (u daljem tekstu Antikvarneknjige.com) koji posetiocima i registrovanim članovima  pruža mogućnost korišćenja njegovih veb servisa i stranica pod sledećim uslovima. Posećujući stranice ili kupujući na Antikvarneknjige.com, prihvatate ove uslove, ovako kako su napisani na srpskom jeziku. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

2. Članstvo

Registrovanjem na Antikvarneknjige.com, tj. unošenjem ličnih podataka koji su nephodni za uspostavljanje članstva, kao i prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, zainteresovana strana postaje registrovani član Antikvarneknjige.com.

Registracija i članstvo su besplatni.

Samo registrovani član može koristiti servise i delove Antikvarneknjige.com zaštićene lozinkom (a naročito radi pristupa ličnom nalogu člana).

2.1 Poslovna sposobnost

Članstvo je dozvoljeno samo za fizička ili pravna lica sa punom poslovnom sposobnošću. Maloletna lica (lica ispod 18 godina) ne mogu biti članovi i koristiti navedene servise osim uz učešće roditelja ili staratelja.

2.2 Lični podaci

Podaci koji se dostavljaju prilikom registracije moraju biti potpuni i uvek tačni, a naročito moraju sadržati sledeće: puno ime i prezime, adresu (poštanski broj) trenutnog prebivališta ili sedišta, broj telefona  i važeću e-mail adresu.

Ukoliko se bilo koji od podataka  izmeni, član je u obavezi da ažurira svoje podatke bez odlaganja u svom profilu, sa ciljem da podaci na osnovu kojih se zasniva članstvo tog člana budu u svakom trenutku potpuni i tačni.

Registrovani član može otkazati članstvo u bilo koje vreme slanjem zahteva na e-mail adresu: mail@antikvarne-knjige.com

3. Bez prava na upotrebu

Antikvarneknjige.com ima ekskluzivno pravo da odobri, odbije ili ukine registraciju, članstvo, upotrebu Antikvarneknjige.com internet stranica ili upotrebu usluga bilo kom članu ili potencijalnom članu u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja ukoliko isti prekrši ova pravila ili bilo koji njihov deo.

4. Zloupotreba

Antikvarneknjige.com zadržava pravo da ukine članstvo članu ukoliko se utvrdi da je član na bilo koji način zloupotrebio usluge, stranice, ugled ili na bilo koji način i u bilo kom smislu planirao, pokušao, radio protiv Antikvarneknjige.com ili njegovih zaposlenih, vlasnika ili drugih saradnika.

Zloupotrebom će se smatrati namerno poručivanje i nepreuzimanje poručene robe, kako za robu poslatu a nepreuzetu na adresi poručioca, kada je izabrani način dostave Pošta, Postekspres ili DHL, tako i za robu poručenu i nepreuzetu u našim prostorijama, kada je izabrani način dostave "Lično preuzimanje".

Ukoliko član ne preuzme poručenu robu u predviđenom roku i na način koji je sam izabrao prilikom poručivanja, biće mu dodeljena "negativna", tj. oznaka da ima obustavljenu porudžbinu. Nakon tri obustavljene porudžbine član gubi pravo na izbor plaćanja "Plaćanje pri preuzimanju, pouzećem", kao i na korišćenje svih akcija i popusta na svu robu. Biće mu dostupi samo "onlajn" načini plaćanja, tj. plaćanje robe unapred. Sa četiri obustavljene porudžbine član gubi pravo na članstvo i njegov nalog će biti trajno ukinut.

5. Ukidanje članstva

Antikvarneknjige.com zadržava pravo da članu otkaže članstvo u bilo koje vreme, uključujući, ali ne ograničavajući se na, slučaj kada član prekrši ove Uslove korišćenja. Član kome Antikvarneknjige.com otkaže članstvo neće usled toga imati nikakva prava ili potraživanja prema Antikvarneknjige.com.

6. Tehničke smetnje

Upotreba mehanizama, softvera ili drugih programa koji mogu ometati normalnu aktivnost internet stranice Antikvarneknjige.com i povezanih stranica je zabranjena. Članovi ne smeju da preuzimaju mere koje mogu da dovedu do neodgovarajuće i preterane upotrebe infrastrukture Antikvarneknjige.com ili da na bilo koji drugi način blokiraju rad Antikvarneknjige.com internet stranica.

8. Zabrana otkrivanja pristupnih podataka

Članovi su u obavezi da sve vreme čuvaju u najstrožoj tajnosti lično korisničko ime i lozinku koja im je potrebna za korišćenje Antikvarneknjige.com, a koju su izabrali prilikom registracije, kao i da ništa od toga ne otkrivaju trecim licima.

Kao registrovani član, Vi ste odgovorni za održavanje poverljivosti svog naloga i lozinke i za ograničavanje pristupa Vašem računaru. Ovim se slažete da prihvatite svu odgovornost za sve aktivnosti koje se dešavaju u okviru svog naloga.

9. Odricanje od odgovornosti

ANTIKVARNEKNJIGE.COM  SE ODRIČE SVAKE ODGOVORNOSTI I GARANCIJE, neposredne ili posredne. ANTIKVARNEKNJIGE.COM NE GARANTUJE da je ovaj sajt, informacije, sadržaj, materijal, proizvodi ( uključujući i softver ), usluge i drugo što Vam je učinjeno dostupnim preko ovog sajta, njegovi serveri, ili elektronska pošta poslata od Antikvarneknjioge.com bez virusa ili drugih štetnih komponenti. ANTIKVARNEKNIGE.COM NEĆE BITI ODGOVORAN ZA ŠTETU BILO KOJE VRSTE NASTALU USLED KORIŠĆENJA OVOG SAJTA ILI BILO KOJE INFORMACIJE, sadržaja, materijala, proizvoda ( uključujući i softver ) ili usluga i svega drugog što Vam je na raspolaganju preko Antikvarneknjige.com, uključujući , ali ne ograničavajući se na direktne, indirektne, slučajne, kaznene, i posledične štete, ukoliko nije drugačije navedeno u pisanoj formi.

9.1 Sajt nema namenu i nije obavezan da navede i daje profesionalne ili stručne informacije i savete ili preporuke za prodaju ili kupovinu bilo koje knjige ili neke druge stavke, proizvoda ili usluge. Trebalo bi da tražite odgovarajući, kvalifikovani profesionalni savet i preporuke pre nego što odlučite da delujete na osnovu bilo koje informacije navedene na Antikvarneknjige.com. Navedene informacije koristite na sopstvenu odgovornost.

9.2 Antikvarneknjige.com se odriče svake odgovornosti i garancije, neposredne ili posredne za poručene artikle koje kupac ne preuzme u predviđenom roku. 30 dana za digitalnu robu (download) i 60 dana za materijalnu robu.

10. Komunikacija

Kada posetite Antikvarneknjige.com  ili nam pošaljite email, Vi komunicirate sa nama elektronskim putem. Komunikacije putem veb sajta ili email-a se ne smatraju isporučenim ili na snazi sve dok ne budu primljeni i obrađeni od strane odgovornih predstavnika Antikvarneknjige.com. Slanjem email-a na našu adresu ili registracijom na Antikvarneknjige.com Vi dajete pristanak da primate od nas komunikaciju elektronskim ili telefonskim putem. Mi ćemo komunicirati sa vama putem email-a ili putem telefona. Slažete se da sva prepiska, sporazumi , obaveštenja , obelodanjivanja i svaka druga komunikacija ostaje poverljiva i da je nikada nećete na bilo koji način i u bilo kom smislu saopštiti trećim licima.

11. Kupovina i dostava

Kupovinom na Antikvarneknjige.com, Vi kao kupac prihvatate u celosti ove Uslove korišćenja i dužnosti navedene u njima.

11.1 Dužnosti kupca

Kupac je dužan da prilikom registracije, tj. pre poručivanja artikala unese tačne lične podatke koji se odnose na ime i prezime, punu adresu stanovanja, broj telefona i email adresu.

Kupac je dužan da unese tačno ime i adresu za dostavu poručene robe, ukoliko se ti podaci razlikuju od njegovih ličnih podataka.

Porudžbine sa naloga na kojima nedostaje bilo koji od navedenih neophodnih ličnih podataka biće automatski otkazane, tj. porudžbine će biti obustavljene. Ukoliko je poručena roba plaćena unapred, novac će biti vraćen poručiocu.

Kupac je dužan da robu poručenu pouzećem preuzme u roku od 4 radna dana nakon prispeća pošiljke na adresu, tj nakon obaveštenja poštanske službe o prispeću pošiljke.

Kupac je dužan da poručenu i neplaćenu robu, gde je kao način dostave izabrao "Lično preuzimanje subota 13-17h", a kao način plaćanja "Plaćanje pri preuzimanju", preuzme u roku od dve nedelje, tj. dve naredne subote od dana poručivanja. Ukoliko roba nije preuzeta u navedenom roku, biće automatski otkazana i članu će biti dodeljena "negativna", tj. oznaka da ima obustavljenu porudžbinu. U slučaju kada je roba plaćena unapred, rok za lično preuzimanje je 60 dana od dana poručivanja ili osam narednih subota.

Kupac je dužan da robu poručenu i plaćenu unapred preuzme u roku koji propisuje lokalna pošta prispeća. U slučaju nepreuzimanja pošljke i vraćanja paketa pošiljaocu, kupac je dužan da plati troškove vraćanja paketa i novog slanja.

Kupac je dužan da lagerovanu ili vraćenu robu, poručenu i plaćenu unapred, preuzme u roku od 60 dana od dana poručivanja. Nakon isteka navedenog perioda kupac neće više imati nikakva prava na poručenu robu ili potraživanja prema Antikvarneknjige.com

11.2 Dužnosti Antikvarneknjige.com

Antikvarneknjige.com je dužan da kupcu isporuči poručenu robu na način koji je kupac pri poručivanju izabrao i u roku predviđenim za to na stranici Način i vreme dostave, ukoliko se ispunjavaju uslovi iz tačke 2.2  i  11.1 ovih Uslova korišćenja.

U slučaju neispunjavanja uslova iz tačke 2.2 i 11.1 ovih Uslova korišćenja, Antikvarneknjige.com je dužan da robu poručenu i plaćenu unapred čuva u periodu od 60 dana od dana poručivanja. Nakon isteka navedenog perioda kupac neće više imati nikakva prava na poručenu robu ili potraživanja prema Antikvarneknjige.com

Antikvarneknjige.com je dužan da razmotri svaku reklamaciju podnetu u roku od tri dana nakon prispeća pošiljke ili u roku od 60 dana od dana poručivanja, u slučaju ne prispeća pošiljke, u skladu sa pravilima o reklamaciji i ovim Uslovima korišćenja.

12. Žalba na Autorska prava

Antikvarneknjige.com poštuje intelektualnu svojinu drugih. Ukoliko smatrate da je vaš rad kopiran na način koji predstavlja kršenje autorskih prava, molimo Vas da pratite ovu napomenu i napišete nam email u kojem navedite slučaj  povrede Vaših autorskih prava.

13. Vlasništvo nad veb sajtom i materijalom

Antikvarneknjige.com i njegov sadržaj ( uključujući: tekst , grafiku, logo, digitalni dovnload, obrasci, slike, ikone, softver, dizajn, aplikacije i drugi elementi dostupni na ili preko veb sajta ) su imovina Antikvarneknjige.com ili njegovih dobavljača. Kompilacija svih sadržaja na veb sajtu je ekskluzivno vlasništvo Antikvarneknjige.com. Vaše korišćenje veb sajta ne prenosi Vam svojinu ili druga prava na veb sajtu ili nad njegovim sadržajem. Sav softver koji se koristi na Antikvarneknjige.com je vlasništvo Antikvarneknjige.com ili njegovih dobavljača softvera.

14. Licenca i pristup sajtu

Antikvarneknjige.com vam daje ograničenu licencu za pristup i za ličnu upotrebu veb sajta, a ne za preuzimanje ( osim keširanje stranica ) ili menjanje bilo kog njegovog dela, osim uz pismenu saglasnost Antikvarneknjige.com. Ova licenca ne uključuje bilo koju preprodaju ili komercijalnu upotrebu ovog sajta ili njegovog sadržaja, preuzimanje ili kopiranje podataka naloga za korist drugog sajta ili trgovca. Antikvarneknjige.com ili bilo koji deo Antikvarneknjige.com ne može biti reprodukovan, dupliran, kopiran, prodat, preprodat ili na drugi način iskorišten za bilo koju komercijalnu svrhu bez izričite pismene saglasnosti Antikvarneknjige.com. Ne smete koristiti iframe okvir ili iframe tehnike za prikazivanje Antikvarneknjige.com ili zaštitnog znaka i drugih vlasničkih informacija (uključujući sadržaj, slike, tekst, izgled stranice, ili forme) bez izričite pismene saglasnosti Antikvarneknjige.com.

15. Drugi sajtovi

Antikvarneknjige.com može da sadrži oglase za, linkove i vezu ka drugim veb sajtovima ili resursima i preduzećima upravljanim od strane drugih lica. Ostali sajtovi su nezavisni od Antikvarneknjige.com i Antikvarneknjige.com nije odgovoran za sadržaj ili ponudu bilo kojih od ovih veb sajtova, firmi ili pojedinaca. Ovi Uslovi korišćenja se ne odnose na druge sajtove ka kojima linkuje ili je na bilo koji način povezan  Antikvarneknjige.com. Druge sajtove koristite na sopstveni rizik. Pri poseti drugih sajtova pažljivo pročitajte njihove Uslove korišćenja i Izjavu o privatnosti podataka.

16. Žalbe i Reklamacije

Slažete se i prihvatate da se svi sporovi koji se odnose na Vaše posete Antikvarneknjige.com, ove uslove i odredbe, transakcije, porudžbine, knjige i druge stavke kupljene preko Antikvarneknjige.com, ili bilo kog pitanja vezanog za Vaš odnos sa Antikvarneknjige.com, rešavaju samo i isključivo u skladu sa ovim Uslovima korišćenja i na načine koje je predvideo Antikvarneknjige.com a koji se nalaze u sklopu Vašeg naloga na sajtu i nikako drugačije.

Antikvarneknjige.com će razmotriti svaku reklamaciju i žalbu na robu kupljenu preko Antikvarneknjige.com podnetu u roku od tri dana po prispeću pošiljke ili u roku od 60 dana od dana poručivanja, u slučaju ne prispeća pošiljke, ukoliko kupac priloži adekvatne dokaze. Reklamacija se može zatražiti ukoliko kupljena roba ne odgovara opisu na sajtu, ukoliko je oštećena u transportu ili ukoliko kupac u predviđenom roku ne dobije poručenu i plaćenu pošiljku.

Reklamacija se ne može tražiti nakon isteka tri dana od prispeća pošiljke, tj. nakon isteka 60 dana od dana poručivanja, u slučaju ne dobijanja pošiljke.

Bilo koji drugi način rešavanja spora osim gore predviđenog povlači ukidanje članstva na Antikvarneknjige.com.

17. Ostalo

Ukoliko ne prihvatate bilo koji deo ovih Uslova korišćenja, to znači da ih ne prihvatate u celosti.

Antikvarneknjige.com zadržava pravo da izmeni Uslove korišćenja bilo kada i bez prethodnog obaveštenja. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja.  

POLITIKA PRIVATNOSTI

 Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti.

Poštujemo u potpunosti privatnost naših korisnika. Podaci koje korisnik unosi prilikom registracije, tj. email adresa, ime i prezime, adresa i broj telefona su potpuno zaštićeni i koriste se samo i  isključivo u svrhu što boljeg pružanja naše usluge, tj. dostave poručenih knjiga. Ukoliko je korisnik prijavljen za email obaveštenja (newsletter) email adresa se koristi radi dostave istih. Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama koje nam pružite, bez vašeg prethodnog odobrenja.

Registrovani član može otkazati članstvo u bilo koje vreme slanjem zahteva na e-mail adresu: mail@antikvarne-knjige.com. U tom slučaju sa naših servera se brišu u potpunosti svi podaci korisnika (email adresa, ime i prezime, adresa i broj telefona), kao i istorija porudžbina, liste želja. Email obaveštenja (newsletter) korisnik može otkazati bilo kada klikom na priloženi link u email poruci. 

Antikvarneknjige.com koristi Cookie fajlove (kolačić) koji se snimaju na uređaj korisnika. Cookie je jednostavna tekstualna datoteka koja se čuva u veb-pregledaču dok korisnik pregleda veb-sajt. Kada korisnik u budućnosti pregleda taj isti sajt, sajt može koristiti podatke koji su sačuvani u kolačiću, kako bi bio obavešten o prethodnoj korisničkoj aktivnosti. Kolačići mogu sadržati informacije o tome koje je stranice korisnik posetio na veb sajtu, podatke o prijavi na nalog. 

Korišćenje Cookie-ja je standardna praksa na Internetu i većina browser-a je podešena tako da automatski prihvata sve Cookie-je. Međutim, Vi uvek možete odlučiti da želite da prestanete da ih koristite. Možete ih jednostavno ručno obrisati ili svoj browser posebno podesiti za rad sa Cookie-jima. Za ove procedure pogledajte dokumentaciju ili Help/Pomoć sekciju Vašeg browser-a.

Koristimo Google Analytics, servis kompanije „Google“ za statistiku praćenja poseta veb-sajtu. Informacije do kojih pomenuti servis dolazi se koriste da bi na osnovu tih i drugih informacija izmerili broj poseta internet sajtu, prosečno vreme provedeno na internet sajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije se koriste isključivo da bismo izmerili frekvenciju posećivanja Antikvarneknjige.com i unapredili njegov sadržaj.

Koristimo PayPal i 2checkout servise onlajn plaćanja. Mi nemamo pristup vašim nalozima na ovim sajtovima, nemamo uvid u vaše korisničko ime ili lozinku. Takođe nemamo uvid u podatke koji se tiču broja vaše platne kartice, pin koda itd. Ovi sajtovi nisu pod našom kontrolom i ne podležu ovoj Politici privatnosti. Kada pristupite stranicama ovih sajtova, koristeći date linkove, oni mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.